Exit events

SERVEIS

Divendres02 Juny 2023

SERVEIS

SERVEIS

Els nostres serveis s’adapten als requeriments de cada esdeveniment

Exit events coordina i executa l'esdeveniment, seguint les pautes pactades amb el client.
Fem un seguiment constant durant tot el muntatge i una ràpida actuació davant qualsevol imprevist.

Aportem i gestionem el personal adequat a cada tasca:
- planificació
- càrrega de materials
- muntatge i desmuntatge
- moviment de càrregues
- transport (conductors de tràilers, elevadors, maquinària)
-supervisió i manteniment durant l'esdeveniment


SERVEIS REALITZATS

Exit events ens caracteritzem per haver adaptat el nostre servei a tota mena d’esdeveniments:

Esdeveniments esportius: tant en àmbits urbans com en plena natura, des de curses dintre ciutats a circuits de trial  a muntanya, ubicació de carpes  per a diferents utilitats: de crono, de periodistes, d´enmagatzematge, d´entrega de dorsals, per hosteses i també elements publicitaris. Senyalítica general tant del village com del circuit en si. Manteniment de tots els elements i aportar la nostra expèriencia segons avanci l´esdeveniment. 

Esdeveniments publicitaris: segons la demanda del client, i/o el producte que vulgui publicitar, aportem la nostra experiència  tant a nivell consultiu com d´organització, definint exactament quin pot ser el millor pla d´acció. Aportem conductors i promotors que s'ocupen tant de la càrrega de producte, com del muntage publicitari en les ubicacions definides abans amb els clients.


Esdeveniments culturals: Exposicions itinerants, on la preservació del material s'ha de tenir molt en compte, tant a l'hora de càrregar i decarregar com a l'hora del muntage i desmuntatge. Ens encarreguem de la il·luminació i d'altres elements decoratius.


Esdeveniments en general: La feina ben feta és el nostre lema, i la nostra experiència es basa en el treball fet durant anys i en les diferents menes  d'esdeveniments tant a nivell cultural com esportiu o publicitari.