Exit events

NOTÍCIES PROJECTE DESTACAT DESTAQUEM: Acció publicitària de Frigo Zero

Divendres24 Març 2023

NOTÍCIES

NOTÍCIES PROJECTE DESTACAT DESTAQUEM: Acció publicitària de Frigo Zero

DESTAQUEM: Acció publicitària de Frigo Zero

Hem portat a terme la gestió de vinilà els camions, carregar el producte a diari, control de temperatura de la camara refrigerant del camió, control per hores de la temperatura del producte i adequar-la a la del camió i a l´ambiental.

instalació de sampling en el diferents centres comercial i esportius, durant els matins, i per la tarda repartiment en parcs empresarials.

Muntage d´elements publicitaris